Livsstilsrådgivning

Behöver du hjälp att hitta till en mera energirik vardag? Känner du dig fast i gamla vanor?


Jag hjälper dig och stöttar dig till en mera hälsosam vardag där vi utifrån dina mål lägger upp en handlingsplan för att implementera nya goda vanor.  Det kan handla om kosten, motionsvanor, att hitta energi och en balans i livet.  Detta är en helhetslösning där vi ser till olika delar av hälsoperspektivet.  En förändring av din livsstil där vi lägger stor vikt på de olika områdena kost, träning, stresshantering, sömn, rökning och alkohol.
  • Rådgivande samtal
  • Handlingsplan utefter dina mål
  • Uppföljande samtal med problemlösningsfokus
  • Kostrådgivning (titta på under fliken kostrådgivning vad som ingår)

Pris: 1 399 kr